Svrha projekta je zaposliti u lokalnoj zajednici te obrazovanjem i/ili osposobljavanjem osnažiti i unaprijediti radni potencijal 10 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja grada Slatine, kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te ujedno pružanjem usluge pomoći i podrške potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života 40 krajnjih korisnika.

Odabirom 10 žena korisnica projekta svaka će skrbiti za 4 krajnja korisnika, koji su starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna potpora i podrška u kućanstvu u okviru prihvatljivih aktivnosti, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora,  kao i osobe s invaliditetom, osobe s mentalnom retardacijom, kronični bolesnici i sl. neovisno o starosnoj dobi.

Projektom su obuhvaćene nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Žene buduće korisnice projekta obaviještene su da će biti zaposlene na 24 mjeseca, te će se njihovim uključenjem u projektne aktivnosti omogućiti povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada. Dio projektnih aktivnosti uključuje i poboljšanje kvalitete života krajnjim korisnicima, gdje će im se pružati pomoć: u dostavi namirnica, u održavanju čistoće stambenog prostora, pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni, u socijalnoj integraciji, u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i dr.), pružanje podrške kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Custom-Writing Services provide writers with Master’s as well as Ph.D. qualifications from top universities across the U.S. and the UK. They also employ ENL as well as ESL writers. So you can be assured that you will receive high-quality work from them. Below are some helpful tips which will help make your personal writing experience pleasant. Be sure to conduct a background check before hiring writers essay helper to write your work. If you’re uncertain about the quality of writing in your project, make sure you request an analysis of plagiarism from Custom-Writing and be sure to request to see it prior to placing your order.

If you are looking for someone to write my paper for me There are some things to consider. It is essential to hire an experienced service. Low-quality essay writing companies do not have the same level of reliability as you would like. They might not deliver your assignment on time or even miss the deadline. It is possible that they are not highly qualified authors on write my paper for me cheap your subject. It is important to ask the firm you’re thinking of to provide references.