Podjela certifikata za obavljanje poslova cvjećara-aranžera

Polaznice su 6. studenoga primile uvjerenja o osposobljavanju za obavljanje poslova cvjećara-aranžera…

Objave

Video