Početak edukacije korisnica Zaželi projekta

Korisnice projekta počele su pohađati edukativnu radionicu Jasne Asić kojom će se nakon mjesec dana osposobiti za rad u cvjećarnici, slaganje aranžmana i slične poslove.

Objave

Video