Projekt "Zaželi-poželi"

Svrha projekta je zaposliti u lokalnoj zajednici te obrazovanjem i/ili osposobljavanjem osnažiti i unaprijediti radni potencijal deset teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja grada Slatine, kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te ujedno pružanjem usluge pomoći i podrške potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života 40 krajnjih korisnika.

Zapošljavanje žena

Projektom su obuhvaćene nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na:

-starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Od 167 novozaposlenih žena, starije životne dobi, u Slatini će se zaposliti njih deset, a brinut će se o 40 korisnika.

Zaposlenih
5
Korisnika
1
Vrijednost projekta

Najnovije objave

Udruga osoba s invaliditetom

Više informacija o Udruzi pronađite na stranicama http://uosi-slatina.hr